Liam O'Connor

Liam O'Connor

Ganwyd Liam ym Maesteg, ac mae bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Mae portreadaeth yn ganolog i waith Liam. Fe baentiai mewn haenau, ar arwynebedd sy’n amrywio o baneli metel bach i gynfasau ar raddfa fwy. Mae gallu Liam i gyfleu nodweddion ffisegol person yn ddi-gwestiwn, ond hefyd mae ganddo ddiddordeb yn y ddeialog rhwng portreadau heddiw a hanes paentio portreadau. Fe ddefnyddiai dechnegau a tropes hanesyddol, gan gynhyrchu portread cyfoes, nid yn unig o ran ei liw ond hefyd o ran cynnwys.

 www.liamoconnor.net

Liam O'Connor

Liam was born in Maesteg, and currently lives and works in Cardiff.

Portraiture is central to Liam's work.  He paints in layers, on surfaces varying from small metal sheets through to large scale canvases. Liam’s ability to convey a person's physical features is unquestioned, but additionally he is interested in the dialogue between portraiture today and the history of the portrait.  Historical tropes and techniques are utilized and repurposed, producing a contemporary portrait not only in its colour but its content.

 www.liamoconnor.net