Lara Davies

Lara Davies

Mae Lara yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, ond yn wreiddiol o Faesteg.

Mae'r deunyddiau y defnyddir Lara yn ei gwaith yn fwriadol fach - palet cyfyngedig o olew ar fwrdd pren heb ei drin.

Fe baentiai Lara ei thirweddau mewn man gwahanol i’r lleoliad ei hun, gan ddefnyddio delwedd ddigidol fel man cychwyn. Yna, fe ddechreuai greu nifer o astudiaethau o'r un ddelwedd, ble mae'r ddelwedd ffotograffig yn raddol yn cael ei anwybyddu a’r peintiadau yn datblygu i fod yn batrwm a thôn.

Mae’r ymdeimlad o gael eich dad-gysylltu o le yn amlwg yn y peintiad terfynol, er bod Lara yn anelu at gadw'r ansawdd eirias sy’n gysylltiedig â delwedd ddigidol. Mae ei ystumiau ysgafn ond pwrpasol yn caniatáu i'r gwyliwr i greu eu naratif eu hunain o fewn gwaith Lara.

 www.laradavies.com

Lara Davies

Lara currently lives and works in Cardiff, but is originally from Maesteg.

The materials used in Lara's work are deliberately minimal - a limited palette of oil on unprimed board.

Lara's landscapes are painted away from the subject, where the starting point of a painting is a digital image. Lara then makes numerous studies of the same or similar image, where the photographic image is gradually disregarded and the paintings become about pattern and tone. A sense of being many times removed from a place is evident in the final painting, although Lara aims to retain the glowing quality associated with a digital image.

This absence but reliance on an anonymous author of the initial image limits the amount of information that Lara translates to the viewer. Her slight yet purposeful gestures allow the viewer to construct their own narrative within Lara’s work.

 www.laradavies.com