Kay Morgan

Kay Morgan

Mae Kay Morgan yn dylunio ac yn creu pyrsiau lledr, bagiau ac ategolion. Mae ei ystod lawn yn cynnwys 'Mae Kay Morgan yn dylunio ac yn creu pyrsiau lledr, bagiau ac ategolion. Mae ei chasgliad cyfan yn cynnwys 'corsages', ategolion gwallt, pyrsiau arian a bagiau llaw.

Fe dorrir pob darn a'i osod gyda llaw gan sicrhau fod y cyfan yn unigryw. Hoffai arbrofi gyda ffurfiau blodau, sydd wedi eu torri yn unigol gyda llaw i greu enydau trwchus o wead diddorol. Mae'r pyrsiau yn cael eu leinio gyda leinin patrymog ac mae'r darnau yn dod at ei gilydd mewn cyfuniadau gofalus ac unigol.

 www.kaymorgan.co.uk

Kay Morgan

Kay Morgan designs and makes leather purses, bags and accessories. Her full range includes corsages, hair accessories, small coin purses, large purses, clutch bags and handbags.

Every piece created is cut and assembled by hand ensuring it's uniqueness. Kay enjoys experimenting with floral shapes, which are all individually hand cut to create dense areas of interesting texture. The purses are lined with quirky coordinating patterned linings. All fabrics are carefully sourced so combinations keep changing in order to keep items individual.

 www.kaymorgan.co.uk