Jacob Buckland

Jacob Buckland

Mae Jacob Buckland yn arlunydd tirwedd sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Gar:Ganwyd yng Ngwlad yr Haf, ac fe fagwyd Jacob yn Sir Amwythig. Astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, gan raddio yn 2003.

'Mae fy ngwaith yn ymateb i sylwadau a theimladau am leoedd ac amseroedd penodol mewn amser. Lleoedd a gwrthrychau yn cael eu trawsnewid gan y tymor a'r tywydd, ddydd a nos, a gall apelio am ennyd at synwyrusrwydd personol'.Ganwyd yng Ngwlad yr Haf, ac fe fagwyd Jacob yn Sir Amwythig. Astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, gan raddio yn 2003.

Ganwyd yng Ngwlad yr Haf, ac fe fagwyd Jacob yn Sir Amwythig. Astudiodd yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, gan raddio yn 2003.

 www.jacobbuckland.co.uk

Jacob Buckland

Jacob Buckland is a landscape painter who lives and works in Carmarthenshire:

'My work is a response to observations and feelings about particular places and moments in time. Places and objects are transformed by weather and season, day and night, and can momentarily appeal to personal sensibilities'.

Born in Somerset, Jacob grew up in Shropshire. He studied at the Royal College of Art in London, graduating in 2003.

 www.jacobbuckland.co.uk