Hannah Wardle

Hannah Wardle

Mae Hannah Wardle yn byw yng nghyffiniau Caernarfon, ac yn gweithio yn ei stiwdio yn Nhreborth ger Bangor. Fe hyfforddwyd Hannah mewn Celf Tecstiliau yng Ngholeg Goldsmiths UCL cyn cwblhau MSc mewn Golau a Goleuo o Brifysgol Bartlett UCL yn 2006.

Gyda phrofiad o oleuo a gwybodaeth o dechnoleg goleuadau cyfoes, mae hi'n creu elfennau goleuo pwrpasol integredig ar gyfer comisiynau celf bensaernïol a chyhoeddus. Mae Hannah hefyd yn creu amrywiaeth o lampau, ac mi fyddwn ni’n arddangos casgliad o’r rhain eleni.

 www.drwsycoed.com

Hannah Wardle

Hannah Wardle is based near Caernarfon in Gwynedd, with a studio in Treborth near Bangor. She trained in Art Textiles at Goldsmiths College UCL before completing an MSc in Light & Lighting from the Bartlett UCL in 2006.

With experience of architectural lighting and knowledge of cutting edge lighting technology, she creates bespoke integrated lighting elements for architectural and public art commissions. Hannah also creates a range of lamps, which we’ll be exhibiting this year.

 www.drwsycoed.com