Elfyn Lewis

Elfyn Lewis

MRhoddir haenau o baent sy'n gorlifo, diferu, dros yr arwynebau. Mae paent impasto trwchus, gorddwys yn cael ei wthio a'i gymell i greu llun sydd hefyd yn wrthrych dyhead. Rhoddir haen ar ben haen ar y paentiadau hyn nes bod yr haen uchaf yn ffrwydro, gan drawsnewid eu creadigaeth folcanaidd yn dirlun lliwgar. Echdoriadau o liw a harddwch yw rhain, a'u bwriad yw hoelio sylw y sawl sy'n edrych.

 www.elfynlewis.com

Elfyn Lewis

Surfaces are layered with paint that overflows, dripping. Congested, thick impasto paint has been pushed and forced to create a painting, which is also an object of desire. These paintings are layered time after time until the upper layer explodes and transforms from its volcanic creation into a vivid landscape. These are eruptions of colour and beauty intended to transfix the viewer.

 www.elfynlewis.com