Eleri Mills

Eleri Mills

“ Mae’r tir wedi bod yn rhan annatod ohonof, byth oddi ar yr adeg pan oeddwn yn blentyn ac yn helpu o gwmpas y fferm. Tyfais i fyny mewn man lle’r oedd hanes a thraddodiad yn berthnasol a’r tirwedd cyfarwydd hwn yn rhwydwaith o gysylltiadau mythig a diwylliannol. Cai pob elfen o fywyd ei ddathlu ar lafar ac ar gan, felly’n bwydo diwylliant a seilwyd ar stori yn hytrach na thraddodiad gweledol, gan greu delweddau cymhleth a rhyfeddol yn y meddwl…” - Eleri Mills

 www.elerimills.co.uk

Eleri Mills

“The land has always been there in my mind, beginning with a childhood helping on the farm. The passing on of the land from one generation to the next represents continuity and instills a deep sense of belonging. I grew up, therefore in a place where history and tradition were relevant and my familiar landscape was connected by a network of mythic and cultural associations. The art of storytelling celebrated life in all its forms, thus fuelling a culture founded on narrative as opposed to a visual tradition, creating fabulous and complex imagery of the mind.…” - Eleri Mills

 www.elerimills.co.uk