Amdanom Ni

Arddangosfa flynyddol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yw 'Celf ...a chrefft'. Menter sydd wedi bodoli ers pum mlynedd bellach ac sy'n ceisio darparu blas ychwanegol o ran y Celfyddydau Gweledol ar faes y brifwyl.

Fe drefnir yr arddangosfa gan Gwenno Angharad, Lowri Davies a Carwyn Evans ac mi rydym ni'n tri yn frwdfrydig iawn unwaith eto ynglyn a'n dewis ni o artistiaid eleni. Cliciwch ar yr enwau i ddarnganfod mwy am bob un.

Mi fydd 'Celf ...a chrefft' i'w weld yn yn Neuadd Arddangos yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Gobeithio y gwelw ni chi yno!

About Us

'Celf ...a chrefft' is an annual exhibition that is held on the National Eisteddfod field. We've been showcasing visual art and applied art work on the Eisteddfod Field for five years, with the intention of providing additional flavour to that on display within the Visual Arts on the Maes.

The exhibition is organised by Gwenno Angharad, Lowri Davies and Carwyn Evans, and we're again enthusiastic about our selection of artists again this year. Please click on our artists names to discover more about each one.

'Celf ...a chrefft' will be seen in the Exhibition Hall at The National Eisteddfod of Wales.

We hope to see you there!